Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl

Kennisbank

Een goed risicobeeld voor gerichte basishulpverlening

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven en organisaties een veilige en gezonde omgeving moeten bieden aan medewerkers en bezoekers. Hierbij hoort de inzet van bedrijfshulpverleners. De procedures in het kader van bedrijfshulpverlening (BHV) bestaan in grote lijnen uit het schetsen van een risicobeeld van de locatie(s) waar de mensen zich bevinden, het opstellen van een […]
LEES MEER

Het ‘evenemententerrein’ en de interpretatie van begrippen

Een veelgehoorde misvatting is dat het plaatsen van hekwerk rond een evenementenlocatie een manier is om het terrein te kunnen ontsluiten van de openbare ruimte. Deze onjuiste veronderstelling komt vermoedelijk voort uit onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden bij evenementen. Het kan simpel lijken: het verlenen van een evenementenvergunning voor een aangewezen terrein, het fysiek afbakenen van deze […]
LEES MEER

Rustige kampioenschapshuldiging in Amsterdam

Vrijwel alle prijzen zijn verdeeld voor dit voetbalseizoen. Ajax prolongeerde haar landstitel door voor de derde keer op rij kampioen van Nederland te worden. SC Cambuur-Leeuwarden promoveert naar de Eredivisie in het enige weekend dat zij bovenaan de Jupiler League stond (!) en voor het overige resteert alleen de vraag of er naast het gedegradeerde […]
LEES MEER

Veiligheidseisen: organisatoren willen terecht helderheid

In Nederland worden sinds enkele jaren de teugels in het kader van veiligheid op evenementen strakker aangehaald. Organisatoren van evenementen krijgen in toenemende mate te maken met verantwoordelijkheden en veiligheidseisen. Zij worden geacht op het gebied van evenementenveiligheid te professionaliseren. Hoewel dit een logisch vervolg is op de professionaliseringsslag die veel gemeenten en veiligheidsregio’s meemaken, […]
LEES MEER

Sneller of strenger; het toegangscontrole-dilemma

Om volledig te controleren wie en wat het evenement binnenkomt, zou de toegangscontrole bij evenementen vooral strikt moeten plaatsvinden. Er wordt dan in de praktijk gesproken over een ‘strenge toegangscontrole’. Organisatoren zijn daar veelal niet op tegen, maar willen vooral ook dat de bezoeker zo snel mogelijk het evenement binnenkomt en niet te veel hinder […]
LEES MEER

Sociale media als gezondheidsbeschermers

Het gedrag van bezoekers bepaalt in grote mate hun eigen gezondheid op het evenement. Sociale media, zoals Facebook, Twitter en Youtube, kunnen in het kader van gezondheidsbescherming een interessante functie vervullen. Zij maken het mogelijk om ontwikkelingen te monitoren, maar ook om gedrag daadwerkelijk te beïnvloeden via actuele en gerichte informatie. De branche en de […]
LEES MEER

Waarom moet er een veiligheidsplan opgesteld worden?

  Van organisatoren van evenementen wordt veelal verwacht dat zij een veiligheidsplan opstellen. Een veiligheidsplan is een document waarmee de organisator informatie geeft over de veiligheid van zijn evenement en zijn (voorgenomen) maatregelen. Een waardevol document voor alle betrokkenen of juist een nodeloos verzwarend karwei in de voorbereiding van een evenement?   Er is wat […]
LEES MEER

Evenementenbeveiliging

De veiligheid van een evenement kan worden aangetast doordat mensen bewust de verkeerde dingen doen. Bezoekers kunnen met elkaar op de vuist gaan en daarmee paniek zaaien. Activisten die hun stem willen laten horen, kunnen het vastlopen van publieksstromen veroorzaken. En dan is er nog de terroristische aanslag. Dergelijke gebeurtenissen zijn vaak moeilijk voorspelbaar en […]
LEES MEER

Crowd management II

Crowd management beoogt dat bezoekers zich veilig kunnen verzamelen en verplaatsen. Om dit te bereiken, moet worden voorkomen dat er waar dan ook een te hoge publieksdichtheid of een congestie ontstaat. Die twee staan niet op zichzelf. Congestie, ofwel een opstopping van de doorstroming, zal snel leiden tot een verhoogde publieksdichtheid en vice versa. Het […]
LEES MEER