Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Evenementenvergunning

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid ondersteunt de voornaamste betrokkenen bij het traject van vergunningverlening of op specifieke onderdelen daarvan. Wij hebben aandacht voor risico’s, passende maatregelen, het verloop van het proces en organisatorische aspecten.

De vergunningverlener kan in de evenementenvergunning voorwaarden stellen aan een evenement. Daarmee is de vergunningverlener de voornaamste toezichthouder op de veiligheid bij evenementen. De wet, de APV en het lokale evenementenbeleid vormen de basis voor de evenementenvergunning. Het proces van vergunningverlening, waaronder advisering door de hulpdiensten, omvat een belangrijk deel van de voorbereiding. Een veiligheidsplan of risicoanalyse kan onderdeel zijn van deze procedure.

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid ondersteunt ook bij het opstellen of het beoordelen van het veiligheidsplan van een evenement.

Het veiligheidsplan beschrijft de (voorgenomen) veiligheidsmaatregelen van de organisator en zijn onderaannemers. Deze uiteenzetting moet alle betrokkenen duidelijkheid verschaffen over wat zij van elkaar mogen verwachten, alsook wat er zal gebeuren wanneer het mis gaat. Bovendien is het veiligheidsplan van wezenlijk belang bij de toetsing van de vergunningaanvraag.

De landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) stelt dat een veiligheidsplan onderdeel uit dient te maken van de vergunningaanvraag van ieder evenement.

Contactpersoon
M.T.M. (Mari) van Dorst
020 35 52 611
Contact opnemen