Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Risicoanalyse

De risicoanalyse bij evenementen is de eerste stap binnen het risicomanagement en daarmee een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding op evenementen. Door het inventariseren en analyseren van de risico’s ontstaat een beeld van de benodigde veiligheidsmaatregelen en de restrisico’s.

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid geeft informatie en advies over risicoanalyses en ondersteunt bij het uitvoeren van de risicoanalyse voor een evenement. Wij hebben aandacht voor statische factoren, dynamische factoren en de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie.

Het KCEV ontwikkelt in samenwerking met gemeenten en veiligheidsregio’s het risicoanalysemodel RISKOM.

Contactpersoon
M.T.M. (Mari) van Dorst
020 35 52 611
Contact opnemen