Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Crisismanagement

Crisismanagement bij evenementen heeft betrekking op de respons op incidenten met een ernstige impact, die het reguliere veiligheidsmanagement te boven gaat. Er is urgent behoefte aan kritieke besluiten onder onzekere omstandigheden.

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid adviseert over crisismanagement bij evenementen, zowel in de voorbereiding, als op en tijdens het evenement. Ook naderhand kunnen wij u helpen om de nodige lessen te trekken uit een crisissituatie.

Contactpersoon
M.T.M. (Mari) van Dorst
020 35 52 611
Contact opnemen

Training ‘Crisismanagement op evenementen’

Lees meer