Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Aandachtsgebieden

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid (KCEV) deelt kennis en inzichten ter bevordering van de veiligheid op evenementen. Dit doen we over actuele onderwerpen en aan de hand van de volgende thema’s:

 

Crisismanagement

Crisismanagement bij evenementen heeft betrekking op de respons op incidenten met een ernstige impact, die het reguliere veiligheidsmanagement te boven gaat. Er is urgent behoefte aan kritieke besluiten onder onzekere omstandigheden.

Lees meer


 

Crowd management

Door middel van crowd management kan sturing en planning worden gegeven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen samenkomen. In de evenementencontext heeft crowd management tot doel dat het publiek zich veilig en geordend kan verzamelen en verplaatsen. Het draagt daarmee bij aan de publieksveiligheid op een evenement.

Lees meer


 

Evenementenbeveiliging

Evenementenbeveiliging heeft betrekking op de bescherming van een evenement tegen bewuste verstoringen van de veiligheid (door kwaadwillenden). Een goede beveiligingsorganisatie verzorgt een volledige invulling en doet zelfs meer dan dat. Zij vormt een private veiligheidsorganisatie die tevens zorg draagt voor de publieksveiligheid (waaronder crowd control).

Lees meer


 

Evenementenvergunning

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid ondersteunt de voornaamste betrokkenen bij het traject van vergunningverlening of op specifieke onderdelen daarvan. Wij hebben aandacht voor risico’s, passende maatregelen, het verloop van het proces en organisatorische aspecten.

Lees meer


 

Risicoanalyse en dreigingsanalyse

De risicoanalyse bij evenementen is de eerste stap binnen het risicomanagement en daarmee een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding op evenementen. Door het inventariseren en analyseren van de risico’s ontstaat een beeld van de benodigde veiligheidsmaatregelen en de restrisico’s.

Lees meer


 

Verkeer en vervoer

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid ondersteunt de voornaamste betrokkenen bij het creëren van oplossingen voor verkeer en vervoer bij evenementen.

Lees meer


 

Actuele thema’s

Wij adviseren en delen kennis over diverse actuele thema’s met betrekking tot evenementenveiligheid, zoals terrorisme of extreme weersomstandigheden.