Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Disclaimer

Inhoud:

  1. Disclaimer online check
  2. Disclaimer website

 

1. Disclaimer online check 

De online APK-check evenementenbeleid en de online APK-check evenementenvergunning zijn uitsluitend bedoeld om u indicatief te informeren. De APK-check wordt uitgevoerd aan de hand van ons door u ter beschikking gestelde informatie. Wij benadrukken dat de APK-check geen volledige analyse doch slechts een indicatie betreft. Aan een positieve uitslag van de APK-check kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondanks de zorg en aandacht die door het Kenniscentrum Evenementenveiligheid aan de APK-check wordt besteed, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige schade van opdrachtgever en/of derden, hoe dan ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de uitgevoerde APK-check. Wij raden u altijd aan een volledige analyse te laten uitvoeren.

2. Disclaimer website

De informatie op deze website mag niet worden gekopieerd of op andere wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Het gebruik van informatie van deze website anders dan voor persoonlijke doeleinden is niet toegestaan.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op individuele situaties. De informatie van deze website is deels afkomstig van betrouwbare externe bronnen en is waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Getracht is de informatie op deze website actueel te houden. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid garandeert de actualiteit, juistheid, volledigheid, geschiktheid en/of beschikbaarheid van deze informatie echter niet. Aan de publicatie van deze informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid behoudt zich het recht voor de informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie daarop. Evenmin aanvaardt Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid aansprakelijkheid voor schade, hoe dan ook genaamd, verband houdende met het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website bevat een aantal verwijzingen naar andere informatiebronnen (al dan niet voorzien van hyperlinks). De verwijzingen zijn als service voor de bezoeker op de website vermeld. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de bronnen waarnaar wordt verwezen. Als u gebruik maakt van de hyperlinks verlaat u de website van Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor de betreffende website gelden. Het vermelden van verwijzingen impliceert geen samenwerking met de eigenaren van de informatiebronnen en/of websites waarnaar verwezen wordt. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid is niet aansprakelijk voor de informatie uit informatiebronnen waarnaar wordt verwezen.