Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Kennisbank

Q: In hoeverre kunnen vrijwilligers worden ingezet voor toezichtstaken bij evenementen?

A: Het komt er kort samengevat op neer dat hetgeen in de wetgeving (WPBR) onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan alleen door gecertificeerde beveiligingsmedewerkers mag worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreide toegangscontrole en het bewaken van een podium. In de praktijk komt het voor dat vrijwilligers worden ingezet, met name voor ondersteunende taken. Dit is niet […]
LEES MEER

HET RISICO OP EEN TERRORISTISCHE AANSLAG OP NEDERLANDSE EVENEMENTEN

Niet eerder werden er in één jaar zoveel jihadistisch-terroristische aanslagen gepleegd in westerse landen als in 2015. In totaal veertien aanslagen, tweemaal zoveel als in 2014. Daarvan werden negen aanslagen gepleegd in West-Europa, waarbij vooral Frankrijk werd getroffen. Het potentiële gevaar van aanslagen op evenementen manifesteerde zich op 13 november 2015 op verschrikkelijke wijze in […]
LEES MEER

Q: Welke wetgeving is van toepassing op evenementen?

A: Een complex aan wetgeving is van toepassing op evenementen en in het bijzonder de veiligheid van evenementen. De basis wordt gevormd door de Algemene Wet Bestuursrecht, de Gemeentewet,  de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Veiligheidsregio’s en de Politiewet. Diverse andere wetten regelen deelaspecten. Onder meer ten aanzien van geluidsoverlast, gebruik van vuurwerk en hygiënezorg. Wetgeving is veelal algemeen geformuleerd  en […]
LEES MEER