Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl

Kennisbank

Q: Welke wetgeving is van toepassing op evenementen?

A: Een complex aan wetgeving is van toepassing op evenementen en in het bijzonder de veiligheid van evenementen. De basis wordt gevormd door de Algemene Wet Bestuursrecht, de Gemeentewet,  de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Veiligheidsregio’s en de Politiewet. Diverse andere wetten regelen deelaspecten. Onder meer ten aanzien van geluidsoverlast, gebruik van vuurwerk en hygiënezorg. Wetgeving is veelal algemeen geformuleerd  en […]
LEES MEER