Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Kennisbank

Q: Mag een vergunning door een gemeente geweigerd worden?

A: Ja, mits daar gegronde reden voor is. Het organiseren van een evenement is in principe een recht, dat de overheid niet zonder meer mag ontnemen. Wel mag de overheid bepalen onder welke voorwaarden zij het organiseren van een evenement wil toestaan, waarbij de overheid het openbaar belang – met name ten aanzien van veiligheid en welzijn – dient mee te wegen. In Nederland zijn het de gemeenten die deze afweging maken. Natuurlijk kunnen zij hierop wel getoetst worden door de rechter.