Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Kennisbank

Evenementenbeveiliging

De veiligheid van een evenement kan worden aangetast doordat mensen bewust de verkeerde dingen doen. Bezoekers kunnen met elkaar op de vuist gaan en daarmee paniek zaaien. Activisten die hun stem willen laten horen, kunnen het vastlopen van publieksstromen veroorzaken. En dan is er nog de terroristische aanslag. Dergelijke gebeurtenissen zijn vaak moeilijk voorspelbaar en […]
LEES MEER

Crowd management II

Crowd management beoogt dat bezoekers zich veilig kunnen verzamelen en verplaatsen. Om dit te bereiken, moet worden voorkomen dat er waar dan ook een te hoge publieksdichtheid of een congestie ontstaat. Die twee staan niet op zichzelf. Congestie, ofwel een opstopping van de doorstroming, zal snel leiden tot een verhoogde publieksdichtheid en vice versa. Het […]
LEES MEER

Gezondheidsverstoringen bij dance-events

Er is veel onduidelijkheid over gezondheidsproblemen die bezoekers van dance-events ondervinden. Er wordt veelal gedacht dat deze evenementen gepaard gaan met extreem veel drugsgerelateerde incidenten. In de vroege jaren negentig veroverde een nieuwe muziek cultuur “dance” vele landen in de westerse wereld. Dance events, ook bekend onder de namen house party’s of raves, zijn evenementen […]
LEES MEER

Crowd management I

Crowd management is verworden tot een klassiek leerstuk uit de evenementenveiligheid. Crowd management is het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen. De publieksveiligheid bij evenementen is in grote mate afhankelijk van crowd management. Eenvoudig samengevat beoogt crowd management dat publiek zich […]
LEES MEER

Toegangscontrole; mag er gefouilleerd worden?

Bezoekers van een evenement worden bij de entree verzocht om de zakken te legen en vervolgens wordt de kleding (en meegevoerde bagage) onderzocht. Een dergelijke vorm van toegangscontrole is gebruikelijk bij hedendaagse evenementen. Zelden wordt hierbij gesproken van ‘fouilleren’, hoewel dit feitelijk wel het geval is. Fouilleren betekent dat kleding en zakken worden doorzocht. Dat […]
LEES MEER

“EHBO” bij evenementen

De medische zorg bij evenementen wordt in de volksmond doorgaans “De EHBO” genoemd. Deze titel doet de activiteiten meestal tekort. Gezondheidszorg bij evenementen, in het buitenland Mass Gathering Medicine genoemd, omvat meer dan hulp bij kleine ongevalletjes en doorverwijzing naar huisarts, ambulance of ziekenhuis. Bij de meeste evenementen komen evenveel blessures als onwelwordingen voor. Bovendien […]
LEES MEER

Het minimum aantal beveiligingsmedewerkers.

Het minimum aantal beveiligingsmedewerkers voor een evenement wordt doorgaans als vergunningvoorwaarde opgenomen. Het is niet altijd duidelijk waarop dit aantal is gebaseerd. Wanneer hier wel duidelijkheid over bestaat, is het veelal uit tweeën één: of een voorstel van de organisator is overgenomen of er wordt gebruik gemaakt van een verdeelsleutel op basis van het bezoekersaantal. […]
LEES MEER