Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Blog

“EHBO” bij evenementen

De medische zorg bij evenementen wordt in de volksmond doorgaans “De EHBO” genoemd. Deze titel doet de activiteiten meestal tekort. Gezondheidszorg bij evenementen, in het buitenland Mass Gathering Medicine genoemd, omvat meer dan hulp bij kleine ongevalletjes en doorverwijzing naar huisarts, ambulance of ziekenhuis.

Bij de meeste evenementen komen evenveel blessures als onwelwordingen voor. Bovendien zijn er meestal “evenementspecifieke” gezondheidsverstoringen, zoals thermisch letsel bij outdoorparty’s, huidverwondingen bij wandelevenementen, drugsincidenten bij festivals en spier-, pees- en gewrichtsletsels bij sporttoernooien.

Bij alle grootschalige bijeenkomsten bestaat het risico dat er zich ernstige incidenten voordoen. Naarmate het evenement groter is, is er simpelweg statistisch een grotere kans op levensbedreigende situaties. Dit cijfer wordt sterk beïnvloed door persoonlijke factoren, zoals leeftijd en (gezond) gedrag, maar ook de omgeving kan hierin een grote rol spelen. Naarmate een manifestatie beter wordt georganiseerd en doordacht, wordt de kans op gezondheidsproblemen verminderd.

Ook op andere wijzen kan de gezondheid van evenementbezoekers verstoord raken. Een gebrek aan goede sanitaire voorzieningen veroorzaakt weliswaar meestal geen acuut gevaar voor de gezondheid, maar kan zich wel op een later moment manifesteren. Besmet voedsel en water daarentegen kunnen een bron van besmetting zijn voor grote hoeveelheden bezoekers, waarvan de gevolgen zich al tijdens het evenement openbaren.

Naast repressie van gezondheidsverstoringen kunnen problemen ook voorkomen worden door preventieve acties. Proactieve maatregelen zijn vereist bij het voorkomen van bijvoorbeeld aandoeningen door warmte of koude, insecten, alcohol- en drugsgebruik, onvoldoende voeding, vocht en/of rust.

Bij langer durende evenementen zullen bezoekers ook een beroep op de medische dienst doen voor situaties, waarbij ze thuis hun huisapotheek of de huisarts hadden geraadpleegd. Diabetici vergeten hun bloedsuikertest, astmapatiënten blijken onvoldoende medicijnen bij zich te hebben en ook zorgen over dagelijkse pijntjes en kwaaltjes worden voorgelegd aan de medewerkers van de eerste hulppost onsite.

Tenslotte moet bij grootschaligheid rekening gehouden worden met calamiteiten. Ervaringen uit het nabije verleden hebben geleerd dat een relatief klein incident kan leiden tot bijvoorbeeld paniek in de menigte en of levensgevaarlijk gedrang.

Samenvattend is de medische zorg op evenementen niet altijd beperkt tot EHBO in engere zin. Ook specialistische zorg, hygiënesurveillance, gezondheidsvoorlichting en calamiteitenpreparatie zullen veelal onderdeel zijn van professionele evenementenzorg in een integrale aanpak met in- en externe betrokken partijen. Het verdient aanbeveling dat vergunningverleners de organisatie van de “EHBO” bij grootschalige evenementen toetsen op al deze elementen.