Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Blog

Sociale media als gezondheidsbeschermers

Het gedrag van bezoekers bepaalt in grote mate hun eigen gezondheid op het evenement. Sociale media, zoals Facebook, Twitter en Youtube, kunnen in het kader van gezondheidsbescherming een interessante functie vervullen. Zij maken het mogelijk om ontwikkelingen te monitoren, maar ook om gedrag daadwerkelijk te beïnvloeden via actuele en gerichte informatie. De branche en de doelgroep (de bezoekers) lijken er klaar voor. Nu nog zorgen voor de implementatie.

Aan de gezondheid van bezoekers wordt door organisatoren en vergunningverleners van evenementen tegenwoordig altijd aandacht besteed. Zo is er een medische dienst die de evenementenzorg voor haar rekening neemt. Ook worden er criteria gesteld aan voedselveiligheid en hygiëne. Bij evenementen waar alcohol en drugs gebruikt worden, wordt al lange tijd preventief gezondheidsvoorlichting gegeven. Onder meer door Unity, een landelijke groep van “peer”-georiënteerde gezondheidsvoorlichters.

De afgelopen jaren hebben ICT, internet en telecommunicatie zich in een razend tempo ontwikkeld. Ook op evenementen zijn veel ontwikkelingen te zien. Een schatting is dat 90% van de bezoekers van grote publieksevenementen tegenwoordig een smartphone heeft. Sociale media zijn op evenementen al niet meer weg te denken. Organisatoren zetten ze onder meer in voor promotie, maar ook voor het gericht informeren van bezoekers. ID&T heeft bijvoorbeeld onlangs een speciale App voor Mysteryland ontwikkeld, waarmee zij actuele informatie over dit dancefestival kan overbrengen. De tijden van het “informatieboekje” bij de ingang lijken nagenoeg voorbij.

De tragedie tijdens het Belgische Pukkelpop in augustus 2011, waar slachtoffers te betreuren vielen nadat het evenement was overvallen door noodweer, maakte duidelijk dat sociale media ook tijdens en na calamiteiten een grote rol kunnen vervullen. Er werd volop getwitterd. Tweets werden gebruikt om informatie te zoeken, te geven en om vrienden terug te vinden. Ook officiële diensten leverden (veelal niet formeel) een bijdrage. Nadien is er zelfs een handreiking verschenen over gebruik van sociale media in crisiscommunicatie.

De ontwikkelingen in de sociale media zullen doorgaan. Dit kan ook de gezondheid van bezoekers van evenementen ten goede komen. Waar vooralsnog met name de organisator via sociale media informatie overbrengt over het evenement zelf, ligt er nog een terrein braak om informatie over gezondheidsaspecten te zenden en ontvangen.

Sociale media kunnen worden ingezet voor gedragsbeïnvloeding  van bezoekers. Dit kan allereerst door preventieve boodschappen. Denk hierbij aan eenvoudige evenement gerelateerde EHBO-tips, maatregelen ter voorkoming van warmteletsel, hoe te handelen bij insectensteken, drinkadviezen, schadebeperking bij middelengebruik en routing naar dichtstbijzijnde EHBO-post. De communicatie via sociale media kan beginnen met preventieve communicatie vooraf en doorlopen in communicatie tijdens het evenement. De communicatie kan zelfs worden ingezet voor urgente boodschappen aan bezoekers over acuut gevaar (denk aan noodweer of een gevaarlijke pil die in omloop is).

Naast het verstrekken van informatie, kunnen sociale media ook worden ingezet voor monitoring van het evenement door het ontvangen van relevante berichten. Zoals berichten over erg warme of volle tenten, onwelwordingen na het eten van bepaalde etenswaren, tekort aan water of hygiëneproblemen bij toiletten. Door goed te reageren op meldingen van gezondheidsbedreigingen, kunnen gezondheidsdiensten dreigende knelpunten van volksgezondheid voorkomen of verergering voor zijn.

Tijdens en na calamiteiten kan juist via deze kanalen snel en rechtstreeks worden gecommuniceerd met bezoekers en andere belanghebbenden, zoals familie en pers. Pukkelpop leverde op dat via sociale media al gauw een grote groep mensen kan worden bereikt. Daarnaast kan interactie via sociale media een belangrijke functie vervullen. Een voorbeeld hiervan is hoe de omwonenden na de storm op Pukkelpop via sociale media onderdak aanboden aan slachtoffers.

Sociale media bieden veel mogelijkheden, ook voor gezondheidsbescherming. Voor de implementatie ligt er nog wel een grote uitdaging. We kunnen er echter niet omheen: communicatie digitaliseert en innovaties volgen elkaar snel op. Evenementenorganisatoren, vergunningverleners en betrokken diensten zullen zich hier rekenschap van moeten geven.

Het benutten van alle mogelijkheden van sociale media vraagt om een brede strategie en om investering. Het voorzien in voldoende communicatiecapaciteit waardoor alle bezoekers altijd gebruik kunnen maken van hun PDA of smartphone is een eerste logische stap. Vervolgens zullen alle partijen de sociale media ook moeten ontdekken, accepteren, ontwikkelen en implementeren als “gezondheidsbeschermers”.

Deze blog is geschreven door Jan Krul en Syan Schaap.