Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Blog

Rustige kampioenschapshuldiging in Amsterdam

Vrijwel alle prijzen zijn verdeeld voor dit voetbalseizoen. Ajax prolongeerde haar landstitel door voor de derde keer op rij kampioen van Nederland te worden. SC Cambuur-Leeuwarden promoveert naar de Eredivisie in het enige weekend dat zij bovenaan de Jupiler League stond (!) en voor het overige resteert alleen de vraag of er naast het gedegradeerde Willem II nog andere clubs van competitie wisselen na de play-offs.

De zomer zal weer gebruikt worden voor allerlei bespiegelingen op het voorbije seizoen. Ook de integrale veiligheidsorganisaties rondom het voetbal evalueren hun inzet en verwerken lessen in hun (steward- en politie)opleidingen met als doel om komende seizoen nog beter te presteren.

Opvallend was de rust waarmee de huldiging van Ajax in Amsterdam verliep. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de beleving wat minder intens is na twee opvolgende eerdere kampioenschappen; hoewel circa 50.000 supporters de ploeg vol enthousiasme toejuichten wordt de huldiging –en daarmee de emotie- mogelijk al wat ‘normaler’ dan bij een kampioenschap waarbij men vele jaren moest wachten op een titel. Amsterdam is er de voorbije weken in geslaagd om een veelheid aan evenementen en gebeurtenissen te hosten zonder dat er heel opvallende incidenten plaats vonden.

Los van een excellente voorbereiding, goede informatiestromen en -analyse en een prima operationele uitvoering, zijn er ook andere invloedrijke factoren te bespeuren. Zo werden op meerdere terreinen experts ingeschakeld en lijkt er impliciete preventie uit te gaan van de onderzoekende houding van de diverse media. Iedere gebeurtenis was omgeven met camera’s en fotografen en diverse omroepen ‘onderzochten’ op voorhand al potentiële risicofactoren als ware het een formele risicoanalyse.

Niet alle onderzoeksmethoden worden met gejuich ontvangen, maar de aanwezige bezoekers van het evenement lijken zich door de media aandacht en inspanningen meer bewust van risico’s en afwijkend gedrag. Het resulteert in een groeiende bereidheid om (beperkende) maatregelen te accepteren én er vormt zich een algemene norm aangaande normaal gedrag in grote mensenmassa’s. Dit vergroot de uniformiteit binnen de massa en indirect ook de scoringskans van bijvoorbeeld predictive profiling. Ook adopteert de aanwezige populatie zelf deze alertheid door eerder en adequater op afwijkende personen of groepen te reageren; al is het maar door beelden te maken met een mobiele telefoon.

De locatie van huldiging – naast de Amsterdam ArenA – is binnen supporterskringen omstreden, omdat veel supporters deze activiteit liever in de binnenstad zouden zien. Het overheidsstandpunt hieromtrent lijkt goed gecommuniceerd als men leest dat een enkele vechtpartij op het Leidseplein mede in de kiem gesmoord werd door interne correctie van de groep supporters. Tel daarbij op dat de politie door de jaren heen geleerd heeft zich wat meer terughoudend op te stellen om zogenaamde ‘startincidenten’ (ook wel: ‘flitspunten’) te voorkomen. Alleen pure kwaadwillende opzet blijft over als mogelijk startpunt van ordeverstoring.

Of dit alles voldoende aanleiding is om een volgende huldiging in de binnenstad van Amsterdam te hosten is de vraag, maar er zijn tal van ontwikkelingen die met de inhoudelijke behandeling van- en afwegingen rondom dit thema verband houden.