Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Kennisbank

Het KCEV deelt kennis en inzichten ter bevordering van de veiligheid op evenementen. In onze kennisbank vindt u informatie over thema’s als crisismanagement, crowdmanagement, evenementenbeveiliging en risico-analyses. U kunt door ons gepubliceerd materiaal gebruiken ter (bij)scholing, tijdens cursussen of in presentaties. Wanneer u meer informatie wenst over een specifiek onderwerp, neemt u dan contact met ons op.

HET RISICO OP EEN TERRORISTISCHE AANSLAG OP NEDERLANDSE EVENEMENTEN

Niet eerder werden er in één jaar zoveel jihadistisch-terroristische aanslagen gepleegd in westerse landen als in 2015. In totaal veertien aanslagen, tweemaal zoveel als in 2014. Daarvan werden negen aanslagen gepleegd in West-Europa, waarbij vooral Frankrijk werd getroffen. Het potentiële gevaar van aanslagen op evenementen manifesteerde zich op 13 november 2015 op verschrikkelijke wijze in […]
LEES MEER

Q: Welke wetgeving is van toepassing op evenementen?

A: Een complex aan wetgeving is van toepassing op evenementen en in het bijzonder de veiligheid van evenementen. De basis wordt gevormd door de Algemene Wet Bestuursrecht, de Gemeentewet,  de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Veiligheidsregio’s en de Politiewet. Diverse andere wetten regelen deelaspecten. Onder meer ten aanzien van geluidsoverlast, gebruik van vuurwerk en hygiënezorg. Wetgeving is veelal algemeen geformuleerd  en […]
LEES MEER

Voetbalveiligheid Samen Organiseren

Titel: Voetbalveiligheid Samen Organiseren. Een evaluatie van de gebeurtenissen rond de wedstrijd Fortuna-Sittard – MVV-Maastricht op 4 oktober 2013 Auteurs: Auditteam Voetbal & Veiligheid Soort: Evaluatierapport Bron: Auditteam Voetbal & Veiligheid Jaargang: 2014 Bestand: Voetbalveiligheid Samen Organiseren  
LEES MEER