Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Vragenlijst Veiligheidsplan

Heeft u een veiligheidsplan van een evenement, maar bent u er niet zeker van of deze voldoet? Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid beoordeelt het veiligheidsplan gratis voor u na het invullen van de onderstaande velden.

De online APK-check veiligheidsplan is uitsluitend bedoeld om indicatief te informeren en uitgevoerd aan de hand van ons door u ter beschikking gestelde informatie. Zie ook: disclaimer.

Wij raden u altijd aan een volledige analyse te laten uitvoeren. Neem hiervoor contact met ons op.

  N.a.w. gegevens

  Naam

  Voornaam

  Email

  Adres

  Nummer

  Postcode

  Plaats

  Vragenlijst

  Bestaat het veiligheidsplan uit deelplannen en zo ja, welke?

  Is het veiligheidsplan onder verantwoordelijkheid van de organisator vervaardigd en zo nee, door welke overheidsorganisatie?

  Is het veiligheidsplan vervaardigd op basis van een (door vergunningverlener) aangeleverd model?

  Welke eisen zijn/worden er gesteld aan de inhoudselementen van het veiligheidsplan?

  Is het veiligheidsplan een aanpassing van een standaardmodel of het plan van een ander evenement (incl. voorgaande edities van het onderhavige evenement)?

  Verschaft het veiligheidsplan informatie over de relevante betrokken (private) partijen?

  Geeft het veiligheidsplan informatie over de kenmerken en omstandigheden van het evenement?

  Bevat het veiligheidsplan gedetailleerde informatie over de evenementenlocatie en de inrichting daarvan?

  Geeft het veiligheidsplan aan op welke wijze verschillende typen voorzienbare incidenten worden bestreden?

  Is het veiligheidsplan duidelijk over restrisico’s?

  Upload hier uw veiligheidplan: