Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Vragenlijst Evenementenbeleid

Heeft u een evenementenbeleid, maar bent u er niet zeker van of deze (nog) voldoet? Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid beoordeelt uw evenementenbeleid gratis voor u na het invullen van de onderstaande velden.

De online APK-check evenementenbeleid is uitsluitend bedoeld om indicatief te informeren en uitgevoerd aan de hand van ons door u ter beschikking gestelde informatie. Zie ook: disclaimer.

Wij raden u altijd aan een volledige analyse te laten uitvoeren. Neem hiervoor contact met ons op.

  N.a.w. gegevens

  Naam

  Voornaam

  Email

  Adres

  Nummer

  Postcode

  Plaats

  Vragenlijst

  Heeft uw gemeente een door de raad vastgestelde nota (integraal) evenementenbeleid?

  Wordt uw beleid op het gebied van city marketing in deze nota in relatie gebracht tot uw beleid op het gebied van veiligheid?

  Heeft de veiligheidsregio een evenementenbeleid en is uw gemeentelijke beleid hierop afgestemd?

  Maakt de gemeente in het evenementenbeleid duidelijke keuzes ten aanzien van het aantal grote / risicovolle evenementen per jaar?

  Maakt de gemeente in het evenementenbeleid duidelijke keuzes ten aanzien van de locaties voor deze evenementen?

  Bevat het evenementenbeleid (een verwijzing naar) een risicoanalysesystematiek die wordt gehanteerd voor het beoordelen van het risicoprofiel van evenementen?

  Is in het evenementenbeleid vastgelegd hoe de procedure van vergunningverlening verloopt?

  Is in het evenementenbeleid vastgelegd wat van organisatoren van evenementen wordt verwacht?

  Is in het evenementenbeleid vastgelegd wat van de gemeente en de adviserende diensten wordt verwacht?

  Is in het evenementenbeleid vastgelegd hoe toezicht en handhaving op evenementen verlopen, inclusief sancties en verantwoordelijkheden?

  Upload hier uw evenementenbeleid: