Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Uncategorized

Voetbalveiligheid

Het organiseren van veiligheid in en rondom voetbalstadions en -wedstrijden vereist niet alleen kennis van zaken, maar ook een goed opgezette en gemanagede samenwerking tussen clubs, overheden, supporters en andere betrokkenen. Niet alleen moet de club de interne organisatie inrichten conform de (licentie)eisen vanuit de KNVB en/of UEFA en moet het stadion aan allerlei eisen voldoen, maar ook moeten strategisch beleid, integrale samenwerking(sconvenanten) en de operationele afspraken en protocollen op elkaar aansluiten. Alleen dan kan op verantwoorde wijze een veilig voetbalevenement georganiseerd worden. Overigens moet dan nog steeds scherp ingezoomd worden op iedere nieuwe wedstrijd en zullen ook formele- en informele informatie & communicatiestromen goed beheerd moeten blijven.

Clubs en andere betrokkenen vanuit de voetbalsector (stadions), gemeenten, politie, overige hulpdiensten en andere spelers in deze sector kunnen zich tot het Kenniscentrum Evenementenveiligheid wenden voor informatie en advies over voetbalveiligheid of voor ondersteuning bij het opzetten van de juiste organisatie en/of beleidsstructuur.

Contactpersoon
M.T.M. (Mari) van Dorst
020 35 52 611
Contact opnemen