Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Blog

Terrorisme verliest

Hoe groot is de impact van terrorisme nu werkelijk op de samenleving in West-Europa? Geschokt kijken we naar beelden van de zoveelste aanslag, ditmaal in Londen. We controleren of onze bekenden die in de buurt waren nog veilig zijn. Vervolgens halen we nog net onze schouders niet op.

Een schril contrast met onze reacties op de aanslag in Parijs op 7 januari 2015. De westerse samenleving stond bijna op zijn kop door het geweld en we beseften dat het nu ineens wel heel dichtbij huis kwam. ‘Je suis Charlie’ en allerlei ander kreten kwamen voorbij. De Franse vlag als profiel- of achtergrondfoto was wekenlang orde van de dag op social media. Iedereen uitte zijn mening over terrorisme, islam en veiligheid. We bedachten tal van redenen om onszelf onveilig te voelen. Want een organisatie die zich buitengewoon kritisch over de islam uitliet werd ineens echt een doelwit. De mens op zijn werkplek werd slachtoffer van extreem geweld.

 

Tweede aanslag in Parijs

Op vrijdag de 13de van datzelfde jaar werd Parijs opnieuw getroffen. Nu met een gecoördineerde aanval op verschillende doelwitten. Deze aanslagen leken grotendeels gericht te zijn op onze vrijetijdsbesteding. Dit wakkerde gevoelens van onveiligheid aan. Met als gevolg allerlei zichtbare maatregelen bij onze evenementen, genomen onder druk van de publieke opinie en uit angst voor verwijtbaarheid. De vraag of we nog naar evenementen, de bioscoop of uit eten durven te gaan werd ineens reëel voor velen onder ons.

Toch wist de zichtbaarheid van een aantal maatregelen ons te overtuigen ons niet te laten beperken door vrees. Medeleven met de Parijzenaren werd wederom geuit langs allerlei kanalen en op mysterieuze wijze werd jan en alleman ineens ook expert op het gebied van terrorisme.

 

Aanslagen in onze buurlanden

Kort daarna werden de twee buurlanden van Nederland ook slachtoffers van aanslagen. Het kwam nu nóg dichter bij huis. Medeleven was wederom zichtbaar. Echter al wel iets minder. De aandacht voor deze tragische gebeurtenissen nam ook drastisch af in verhouding met voorgaande aanslagen en beperkte zich tot een paar dagen. Óf de gebeurtenissen werden zelfs niet eens opgemerkt totdat we erop geattendeerd werden.

 

Gewetensvraag

Hierbij rijst misschien wel een gewetensvraag over de impact van terroristische aanslagen in West-Europa: zijn we niet geïnteresseerd omdat aanslagen niet meer hoog scoren met social media likes en shares of is het juist het gevolg van de natuurlijke flexibiliteit en het adaptatievermogen van de mens?

Laten we er voor nu vanuit gaan dat het laatstgenoemde het geval is en dat onze West-Europese samenleving begint te wennen aan de verhoogde dreiging om ons heen. Rob Wijnberg beschrijft op scherpzinnige wijze de tweestrijd met betrekking op hoe wij openlijk reageren op aanslagen in zijn artikel ‘Waarom reageren op aanslagen per definitief verkeerd uitpakt (ongeacht de reactie)’.

 

Veerkrachtige samenleving

Dat we ons niet laten beperken door angst, ons dagelijks leven niet laten beïnvloeden door dreigementen van extremisten en ons niet massaal laten leiden tot misplaatste en ongeïnformeerde gedragingen getuigt ervan dat onze samenleving veerkrachtig is. Terrorisme mist zijn doel wanneer deze drie pijlers onaangetast worden en lijkt dus niet te slagen.

 

Leven met terrorismedreiging 

Overigens is deze ontwikkeling niet ongewoon en zeker niet nieuw voor ons als westerlingen. Terrorisme is voor een aantal landen in West-Europa al geruime tijd een wezenlijk aspect van het dagelijkse leven.  Door kleine aanpassingen en ‘awareness’ hebben we een acceptabele balans gevonden om als mens en samenleving te kunnen functioneren zonder ons te laden leiden door angst en terreur. Aanslagen zijn niet meer per definitie voorpaginanieuws. Dat kan samengaan met enige ophef, zoals de Volkskrant onlangs ondervond. De boodschap is daarmee niet dat tragische gebeurtenissen minder tragisch of aangrijpend zijn, maar dat er ook andere zaken als nieuws zijn aan te merken.

 

Strijd tegen terrorisme winnen

De Britse premier Theresa May stelde na de recente aanslag in Londen: ‘We will all move forward together, never giving in to terror and never allowing the voices of hate and evil to drive us apart’ en ‘We will come together as normal and Londoners and others from around the world who have come here to visit this great city will get up and go about their day as normal.’

Deze uitspraak is voorbeeldig in mentaliteit en inspirerend voor eenieder die onder de hedendaagse terrorismedreiging leeft. Het zijn de cruciale ingrediënten voor onze samenleving om de strijd te winnen van diegenen die juist die samenleving willen aantasten.