In deze training leert u op basis van informatie uit het veiligheidsplan een gefundeerde beoordeling te maken van het aantal beveiligingsmedewerkers dat minimaal benodigd is bij evenementen. U leert werken volgens de vijf stappen die genomen moeten worden om de personeelssterkte van de beveiligingsorganisatie te toetsen, en u leert welke informatie nodig is om de taken en inzet te beoordelen.

Gedurende de training worden de personeelssterkte en taken van een beveiligingsorganisatie in verschillende realistische evenementcasussen bepaald. Het begint met het beoordelen van de taken waarvoor beveiliging wordt ingezet, gevolgd met factoren die invloed hebben op deze inzet. Het doel van de training is om te leren tot een kwantitatief advies te komen met een kwalitatieve onderbouwing, om vast te stellen welke inzet van beveiliging per evenement nodig is.

Na deze module heeft u inzicht in factoren die de benodigde inzet van beveiligers bepalen en de aandachtspunten die hierop van invloed zijn.

Na afronding kan de deelnemer:

  • Duiden welke werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd mogen worden door gecertificeerde beveiligingsmedewerkers.
  • Benoemen voor welke verschillende taken beveiligers op een evenement kunnen worden ingezet, en hoe deze taken zich tot elkaar verhouden.
  • De factoren herkennen die bepalen welke kwantitatieve basisinzet van beveiligingsmedewerkers er nodig is.
  • Herkennen welke beïnvloedende factoren meespelen in de benodigde inzet van beveiligingsmedewerkers, en welke kwantitatieve effecten deze hebben.
  • De voornaamste aandachtspunten bij het beoordelen van de kwaliteit van particuliere evenementenbeveiliging benoemen.
  • De aandachtspunten bij het beoordelen van de kwantitatieve inzet van beveiligingsmedewerkers duiden.
  • De methodiek hanteren bij het uitvoeren van zijn/ haar werk als adviseur of vergunningverlener bij evenementen.

De training is ook in-company te volgen. Indien u zich wilt inschrijven voor de betreffende training op de locatie van uw keuze, neem dan contact op met het KCEV via info@kcev.nl of bel naar 020 – 35 52 611.