In deze module leert u over het Veiligheidsplan. Allereerst wordt ingegaan op de functie en doelstelling van het veiligheidsplan. U leert wat de belangrijkste inhoudselementen van het veiligheidsplan zijn. U krijgt inzicht in wat er van de organisator mag worden verwacht. Daarnaast is er aandacht voor de rol van de overheid in relatie tot het veiligheidsplan. De module besteedt tevens aandacht aan de risico’s van een gebrekkig of ontbrekend veiligheidsplan. U krijgt tenslotte ook inzicht in de functie van het beveiligingsplan, als separaat plan of onderdeel van het veiligheidsplan.

Na afronding kan de deelnemer:

  • De begrippen veiligheidsplan en beveiligingsplan duiden.
  • De verhouding tussen beide plannen en andere relevante documenten uitleggen.
  • De meest voorkomende structuren van de plannen ten behoeve van de veiligheid van een evenement herkennen en onderscheiden.
  • De inhoudselementen van een veiligheidsplan en een beveiligingsplan formuleren.
  • De aandachtspunten bij de beoordeling van beide plannen benoemen.
  • Het veiligheidsplan en het beveiligingsplan gebruiken voor publiek-private samenwerking.

 

De datum waarop de opleidingsmodule plaats zal vinden wordt in overeenstemming met u gepland.

Indien u zich wilt inschrijven voor de betreffende module op de locatie van uw keuze, neem dan contact op met het KCEV via info@kcev.nl of bel naar 020 – 35 52 611.