Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor eventprofessionals met een coördinerende of leidende rol bij het organiseren van een evenement.

De eventprofessional met een taak op het gebied van veiligheid komt op verschillende momenten voor lastige inhoudelijke keuzes te staan. Ook heeft hij te maken met veel verschillende stakeholders en moet hij naast de wettelijke kaders aan uiteenlopende lokale regelgeving voldoen.

Met deze cursus doet de deelnemer praktisch toepasbare kennis op om overwogen inhoudelijke besluiten te maken op het gebied van verschillende doorslaggevende factoren. De deelnemer doet de nodige houvast op om zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden op het vergunningenproces en het veiligheidsmanagement tijdens het evenement.


Inhoud

De cursus duurt twee dagen. Aan het einde van de tweede dag worden de deelnemers getest op hun kennis in de vorm van een afsluitende opdracht. Op beide dagen wordt theorie gecombineerd met praktijkcasussen en oefeningen.

De cursus is opgebouwd aan de hand van vier thema’s.


Het werkveld:
Er is aandacht voor procesmatige kaders en richtlijnen binnen de overheid, de gevolgen voor evenementenmakers en hun positie in het geheel. U leert over bij evenementen betrokken organisaties en verschillende taken en verantwoordelijkheden bij deze organisaties. Ook leert u over wet- en regelgeving, vergunningen en samenwerking met overheidsorganisaties.

Publieksveiligheid organiseren: Dit thema behandelt welke factoren bepalend zijn voor een veilige publieksdichtheid en hoe daarop gestuurd kan worden. Verder krijgt u inzicht in (on)mogelijkheden bij het omgaan met mensenmenigten, inhoudelijke richtlijnen en do’s en don’ts op het gebied van crowdmanagement en ontruiming.

Planvorming: Inhoudselementen en aandachtspunten van relevante plannen komen aan de orde. U leert over het doel en de samenhang van verschillende plannen, het opstellen van een veiligheidsplan, het creëren van een goed risicobeeld en scenariodenken. Tevens leert u hoe u kunt beoordelen welke inzet van beveiliging nodig is op een evenement.

Uitvoering: Tijdens dit thema gaat het om hoe u optimaal kunt samenwerken met de overheid tijdens een crisis. Dit bevat het uitvoeren van de in de planvorming voorbereide maatregelen, het coördineren van veiligheidsmaatregelen en het uitvoeren van crisismanagement.

De cursus is inclusief een handout ‘Veiligheid voor evenementenmakers’ van het KCEV, die u helpt om procesmatige stappen en inhoudelijke richtlijnen in de praktijk toe te passen. De handout wordt tijdens de cursus verstrekt.

 

Inschrijven

Om uzelf in te schrijven of voor meer informatie kunt u mailen naar info@kcev.nl of bellen naar 020 – 35 52 611.

 

Kosten

De kosten voor de totale opleiding in open inschrijving bedragen € 995,00 exclusief BTW, inclusief lesmateriaal, handout en certificaat van deelname.

 

Meer weten? Neem contact op met het KCEV voor vrijblijvend opleidingsadvies of klik hier voor de infosheet van de cursus Veiligheid voor evenementenmakers.