Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Uncategorized

Q: Wat zijn de primaire veiligheidsrisico’s voor een evenement?

A:  Veiligheidsrisico’s voortkomend uit (1.) het gedrag van mensenmassa’s. Daaraan verwant, maar niet identiek: 2. (openbare) ordeproblematiek en/of criminaliteit. Verder (3.) een (dreigende) aantasting van de fysieke veiligheid, (4.) terrorisme en (5.) volksgezondheidsproblemen.