Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Van risico’s naar maatregelen

Ieder evenement kent zijn eigen risico’s. Om de nodige veiligheidsmaatregelen goed te kunnen bepalen, is voor elk evenement een risicoanalyse nodig. Ook de overheid vraag hierom. Een risicoanalyse geeft inzicht in de aard en omvang, de kans en het effect van risico’s, zodat weloverwogen kan worden bepaald welke maatregelen er nodig zijn.

Tijdens dagdeel 1 gaan we aan de slag met het maken van een risicoanalyse. Er wordt een eenvoudige methode voor een risico-inventarisatie gepresenteerd, aan de hand van een aantal bestaande modellen. Verschillende risicotypen worden vervolgens geanalyseerd op basis van praktisch inzicht en theoretische kennis. We oefenen met het opstellen van scenario’s die inzicht geven in de gevolgen, wanneer risico’s zich openbaren in daadwerkelijke aantastingen van de veiligheid.

Dagdeel 2 is gewijd aan het bepalen van veiligheidsmaatregelen, op basis van de risicoanalyse en een maatregelenmatrix. Er is aandacht voor de objectieve relatie tussen risico’s en maatregelen, maar ook voor de subjectieve kant van veiligheid. Het dagdeel gaat tevens in op de manier waarop de veiligheidsmaatregelen zijn te presenteren in een plan. De deelnemers oefenen aan de hand van uiteenlopende casussen. Vervolgens bespreken de deelnemers samen met de docenten plenair welke maatregelen zijn gekozen, hoe deze zijn verwoord en welke mogelijke verbeterpunten hier in te bereiken zijn.

 

Na afronding van dagdeel 1 kan de deelnemer:

  • Het begrip risicoanalyse uitleggen.
  • Een basale indeling van risicotypen gebruiken om te bepalen welke soorten risico’s op een evenement relevant zijn.
  • Uitleggen hoe op basis van praktische inzichten en theoretische kennis risico’s kunnen worden gescoord.
  • Herkennen hoe scenario’s kunnen worden opgesteld die inzicht geven in de gevolgen van risico’s als daadwerkelijke aantastingen van de veiligheid.

 

Na afronding van dagdeel 2 kan de deelnemer:

  • Uitleggen wat het verschil is tussen preventieve veiligheidsmaatregelen en responsstrategieën.
  • Herkennen hoe informatie in een risicoanalyse te gebruiken is voor het bepalen van veiligheidsmaatregelen.
  • Een maatregelenmatrix opstellen en gebruiken bij het bepalen van de totale set van maatregelen.
  • Uitleggen hoe prioriteiten kunnen worden gesteld bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen.
  • Benoemen wat de aandachtspunten zijn bij het beschrijven van veiligheidsmaatregelen.

 

 

Deze module wordt verzorgd bij voldoende inschrijvingen. De datum waarop de opleidingsmodule plaatsvindt wordt in overeenstemming met u gepland.

 

 

De kosten bedragen € 550,- per persoon. Dit is inclusief lunch.*

Voor meer informatie of om uzelf in te schrijven kunt u mailen naar info@kcev.nl of bellen naar 020 – 35 52 611.

*Prijzen zijn excl. BTW.