Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Sturen op publieksveiligheid I

Evenementen kenmerken zich vooral door de samenkomst van (grote) aantallen mensen; het publiek. Voor de veiligheid van dit publiek is het van belang dat zij zich veilig kunnen verzamelen en verplaatsen op en rondom het evenement.  Het systematisch plannen en sturen hiervan noemen we crowd management.

Als onderdeel van crowd management kunnen maatregelen worden genomen om het gedrag van groepen mensen bij te sturen of in te perken. Dit noemen we crowd control. Beperkende maatregelen kunnen een vast onderdeel zijn van de plannen of kunnen nodig zijn om een incident weer terug te brengen naar de gewenste situatie.

Tijdens dagdeel 1 van de module behandelen we de definitie en inhoud van crowd management. De deelnemer krijgt inzicht in de factoren publieksdichtheid en doorstroming en leert waardoor hij deze kan beïnvloeden. Vervolgens gaan we in op het managen en (bij)sturen van de publieksdichtheid en doorstroming van publieksstromen. Er is tevens aandacht voor de inhoud van een crowd management-plan.

Dagdeel 2 beschouwt het sturen op publieksveiligheid vanuit de organisatorische en relationele bril. Hoe kunnen optimaal private en publieke partijen samen aan publieksveiligheid werken? De formele grondslag voor taken en verantwoordelijkheden krijgt aandacht. Vervolgens gaan we in op praktische situaties waarin publiek-private samenwerking nodig is. Deelnemers krijgen inzicht in de manier waarop een goede samenwerking vorm kan krijgen.

 

Na afronding van dagdeel 1 kan de deelnemer:

  • Het begrip crowd management, en de verhouding met crowd control en riot control, uitleggen.
  • De grenzen voor de publieksveiligheid ten aanzien van de publieksdichtheid en doorstroming verduidelijken.
  • Herkennen welke factoren invloed hebben op de publieksdichtheid en doorstroming.
  • Benoemen waarvoor bij crowd management van een evenement in ieder geval aandacht moet bestaan.
  • De inhoudselementen van een crowd management-plan formuleren.

 

Na afronding van dagdeel 2 kan de deelnemer:

  • Duiden hoe verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid in formele zin zijn geregeld.
  • De verschillende mogelijkheden van publiek-private samenwerking op evenementen benutten.
  • Herkennen welke praktische valkuilen en aandachtspunten er daarbij aan de orde kunnen zijn.
  • Met overheidspartijen aan de slag gaan om met elkaar een effectieve aanpak van veiligheid te organiseren.

 

 

Deze module wordt verzorgd bij voldoende inschrijvingen. De datum waarop de opleidingsmodule plaatsvindt wordt in overeenstemming met u gepland.

 

De kosten bedragen € 550,- per persoon. Dit is inclusief lunch.*

Voor meer informatie of om uzelf in te schrijven kunt u mailen naar info@kcev.nl of bellen naar 020 – 35 52 611.

*Prijzen zijn excl. BTW.