Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Werken met het Risicoprofiel Evenement

De werkwijze van de Veiligheidsregio vormt het kader voor de handreiking en is verplicht gesteld in de Wet veiligheidsregio’s. De werkwijze is van toepassing op het inschatten en beoordelen van de risico’s en de te nemen capaciteiten (maatregelen) bij de risico’s in de regio. Risico’s zoals een (risicovol) evenement.

Deze manier van werken is bepalend voor het integraal inventariseren van en adviseren over de risico’s en de inzet van capaciteiten. De trainers leggen bewust de nadruk op het eigen maken van de werkwijze, zodat de deelnemers: organisator, gemeente en hulpdiensten er na afloop zelf mee kunnen werken. Een begeleidingssessie biedt tevens de mogelijkheid om onder begeleiding van een onafhankelijke externe partij de discussie aan te gaan. Aan de hand van een eigen evenement schatten de deelnemers de risico’s in en bepalen zij zelf de inzet van capaciteiten. Zo is het resultaat niet alleen een gedegen risicoprofiel van het gewenste evenement, maar geeft het ook (op schrift) handvatten om in de toekomst zelf het risicoprofiel toe te passen.

Na afronding kan de deelnemer:

  • De verplicht gestelde werkwijze uit de Wet veiligheidsregio’s toepassen
  • Het Risicoprofiel op een risicovol evenement toepassen
  • Inzicht benutten in het onderscheid tussen Risicoscan en Risicoprofiel
  • Handvatten benutten om de adviesfunctie van hulpdiensten bij de vergunningverlening te borgen

 

De kosten van ‘Werken met het Risicoprofiel Evenement’ in open inschrijving bedragen €550,- per persoon.*

Indien u zich wilt inschrijven voor de betreffende module, neem dan contact op met het KCEV via info@kcev.nl of bel naar 020 – 35 52 611.

Wilt u deze opleidingsmodule In company organiseren, neem dan ook contact op met het KCEV.

*Prijzen zijn excl. BTW

 

Bij voldoende inschrijvingen zal de opleidingsmodule worden ingepland. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het KCEV.