Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Risicobeoordeling en maatregelen

Uit de risico’s die een evenement met zich meebrengt valt af te leiden welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. De Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) introduceert hiertoe het ‘Risicoprofiel Evenement’. Dit bestaat uit twee elementen: 1) een beschrijving van de risico’s van een evenement op basis van incidentscenario’s en 2) een beschrijving van de maatregelen ofwelcapaciteiten die nodig zijn om risico’s te beperken en te reageren op incidenten. Risico’s doen zich echter op ieder evenement voor en leiden niet altijd tot grote incidenten. Hoe kun je dan toch systematisch naar risico’s kijken en hierop goed onderbouwd tot een keuze in benodigde maatregelen komen?

Na afronding kan de deelnemer:

  • Aangeven hoe beperkte en deels subjectieve informatie het best kan worden gebruikt bij het vaststellen van de risico’s van een evenement.
  • Benoemen welke informatie u nodig heeft en wie deze informatie moet kunnen leveren.
  • Werken met een raamwerk van risicotypen dat op ieder evenement kan worden toegepast.
  • Herkennen hoe een Risicoprofiel Evenement kan worden vastgesteld met behulp van een bestaand rekenmodel.
  • Aangeven hoe de resultaten van de risicobeoordeling / het Risicoprofiel Evenement kunnen worden gebruikt in de advisering en de voorbereiding op een evenement.
  • Gebruik maken van een maatregelenmatrix die handvatten biedt bij het kiezen voor bepaalde (soorten) maatregelen.

 

De kosten van ‘Risicobeoordeling en maatregelen’ in open inschrijving bedragen €550,- per persoon. Dit is inclusief lunch.*

Indien u zich wilt inschrijven voor de betreffende module, neem dan contact op met het KCEV via info@kcev.nl of bel naar 020 – 35 52 611.

Wilt u deze opleidingsmodule In company organiseren, neem dan ook contact op met het KCEV.

*Prijzen zijn excl. BTW

 

Bij voldoende inschrijvingen zal de opleidingsmodule worden ingepland. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het KCEV.