Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Politieadvisering bij evenementen

Het geven van een goed advies over de veiligheid van een evenement vraagt om een combinatie van kennis, inzichten en vaardigheden. Het advies zal onderbouwt moeten zijn met argumenten en cijfers. Daarnaast moet het aansluiten op een bepaalde context, waaronder de lokale situatie, het beleid en de andere adviezen. Belangrijk is niet alleen de inhoud van het advies, maar ook hoe het advies gebracht wordt. Onderlinge verhoudingen, zowel tussen organisaties als tussen personen spelen hierbij een rol. Voor de politie is het belangrijk om met deze kennis in het achterhoofd, een zo goed mogelijk resultaat te boeken.

In deze module staan de do’s en don’ts in de advisering bij evenementen. Inhoudelijk wordt benoemd over welke elementen van evenementenveiligheid een politieadvies kan gaan. Hoe verhoudt of beïnvloedt het politieadvies de adviezen van de andere adviserende diensten.

De deelnemer krijgt een aantal uitgangspunten voor het geven van een effectief advies. Naast deze uitgangspunten is er aandacht voor onderhandelen, omgaan met belangen en de valkuilen voor het geven van een affectief advies.

Na afronding kan de deelnemer:

  • Benoemen welke inhoudelijke thema’s in het politieadvies kunnen worden meegenomen.
  • Aangeven hoe het politieadvies zich verhoudt tot de adviezen van anderen en wat dit betekent
  • voor het advies.
  • Herkennen hoe verschillende belangen in het proces een rol spelen en hier rekening mee houden.
  • Bekende valkuilen voor effectief advies herkennen en deze zodoende vermijden in het advieswerk.

 

De kosten van ‘Politieadvisering bij evenementen’  in open inschrijving bedragen €275,- per persoon.*

Indien u zich wilt inschrijven voor de betreffende module, neem dan contact op met het KCEV via info@kcev.nl of bel naar 020 – 35 52 611.

Wilt u deze opleidingsmodule In company organiseren, neem dan ook contact op met het KCEV.

*Prijzen zijn excl. BTW

 

Bij voldoende inschrijvingen zal de opleidingsmodule worden ingepland. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het KCEV.