Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Betekenis implementatie HEV

Wat betekent de Handreiking Evenementenveiligheid voor de organisatie van evenementenveiligheid in de gemeente of veiligheidsregio? Hoe vormt de handreiking een aanvulling of verbetering op het huidige evenementen(veiligheids)beleid. In hoeverre wijkt de praktijk in de regio af van de beschreven processtappen? En welke rol speelt de risicoscan nu precies?

Met het vaststellen door het Veiligheidsberaad wordt de handreiking naar alle waarschijnlijkheid een soort brancherichtlijn c.q. informele regelgeving, waaraan is te toetsen of de juiste stappen in evenementenveiligheid zijn doorlopen. Het is aannemelijk de vraag te stellen: wilt u hiervan afwijken en met welke redenen?

De antwoorden op deze vragen hebben invloed op het beleid, organisatorische afspraken en opleidingen en trainingen.

Na afronding kan de deelnemer:

  • De processtappen in evenementenveiligheid duiden en plaatsen in het volledige proces
  • De relevante wet- en regelgeving beschrijven
  • Kritisch kijken naar de eigen organisatie van evenementenveiligheid
  • Belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en rollen benoemen

 

Indien u zich wilt inschrijven voor de betreffende module, neem dan contact op met het KCEV via info@kcev.nl of bel naar 020 – 35 52 611.

Wilt u deze opleidingsmodule In company organiseren, neem dan ook contact op met het KCEV.

*Prijzen zijn excl. BTW

 

Bij voldoende inschrijvingen zal de opleidingsmodule worden ingepland. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het KCEV.