Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Actuele ontwikkelingen en veiligheidseisen

Incidenten en crises hebben de afgelopen jaren geleid tot waardevolle ervaringen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de evenementenveiligheid. Deze ontwikkelingen zijn van belang bij het bepalen van de juiste veiligheidseisen aan evenementen.

In deze module wordt ingegaan op belangrijke actuele ontwikkelingen, inzichten en lessons learned. Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele rapporten en publicaties zoals het rapport van de IOOV en de IGZ over evenementen.  Hoe gebruiken we sociale media ten behoeve van evenementenveiligheid?

De focus ligt op de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen voor de advisering rondom evenementen. Doel is de vertaling te maken van de inzichten en de lessen naar de veiligheidseisen die aan een evenement gesteld kunnen worden.

Na afronding kan de deelnemer:

  • Benoemen wat de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid zijn.
  • Bepalen wat die ontwikkelingen betekenen voor evenementen.
  • Aangeven wat in dit kader van organisatoren mag worden verwacht.
  • Bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de adviezen die ten behoeve van de vergunningverlening van evenementen worden gegeven.
  • Behandelde ontwikkelingen en lessen gebruiken bij het formuleren van adviezen.

 

De kosten van ‘Actuele ontwikkelingen en veiligheidseisen’ in open inschrijving bedragen €275,- per persoon.*

Indien u zich wilt inschrijven voor de betreffende module, neem dan contact op met het KCEV via info@kcev.nl of bel naar 020 – 35 52 611.

Wilt u deze opleidingsmodule In company organiseren, neem dan ook contact op met het KCEV.

*Prijzen zijn excl. BTW

 

Bij voldoende inschrijvingen zal de opleidingsmodule worden ingepland. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het KCEV.