Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Het proces van vergunningverlening

De vergunningverlening van evenementen kent een aantal min of meer vaste processtappen. In ieder van die stappen kan er iets worden gevraagd van de organisator van het evenement. De Handreiking Evenementenveiligheid biedt sinds 2012 een landelijke richtlijn voor de inrichting van het proces en voor de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen het proces.

Tijdens deze module kijken we vanuit de positie van de evenementenorganisator naar de vergunningverlening. We bespreken hoe gemeenten uiteenlopend eisen stellen aan het proces. We behandelen de wetten en richtlijnen waaraan de overheid zich te houden heeft. We gaan in op een aantal praktijksituaties waarin een knelpunt in het proces ontstaat, en wat de organisator in een dergelijk geval kan doen. De deelnemer krijgt inzicht in de nieuwe richtlijnen van de Handreiking Evenementenveiligheid.

Na afronding kan de deelnemer:

  • Herkennen welke vaste processtappen de vergunningverlening in elk geval dient te omvatten.
  • Benoemen welke betrokken partij welke taken en verantwoordelijkheden heeft in het proces.
  • De meest voorkomende valkuilen en aandachtspunten voor zichzelf in het proces herkennen.
  • Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het proces van vergunningverlening.

Deze module wordt verzorgd bij voldoende inschrijvingen. De datum waarop de opleidingsmodule plaatsvindt wordt in overeenstemming met u gepland.

De kosten bedragen €275,- per persoon.*
Voor meer informatie of om uzelf in te schrijven kunt u mailen naar info@kcev.nl of bellen naar 020 – 35 52 611.
*Prijzen zijn excl. BTW.