Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

In hoeverre kunnen vrijwilligers worden ingezet voor toezichtstaken bij evenementen?

Het komt er kort samengevat op neer dat hetgeen in de wetgeving (WPBR) onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan alleen door gecertificeerde beveiligingsmedewerkers mag worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreide toegangscontrole en het bewaken van een podium. In de praktijk komt het voor dat vrijwilligers worden ingezet, met name voor ondersteunende taken. Dit is niet per definitie in strijd met regelgeving, maar mag niet ten koste gaan van de kwantitatieve of kwalitatieve inzet van de professionele particuliere veiligheidsorganisatie. In ieder geval mogen vrijwilligers geen beveiligingswerkzaamheden overnemen van gecertificeerde beveiligingsmedewerkers.