Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Blog

Hardnekkige denkfouten bij anderhalve meter crowd management

Hoe bereken je hoeveel mensen op anderhalve meter afstand van elkaar in een winkel, museum of kantoor kunnen? De meeste richtlijnen, online tools en protocollen geven als antwoord één persoon per tien vierkante meter vloeroppervlak. Maar klopt dat wel?

Crowd management
Het antwoord kan gevonden worden in (de wetenschap achter) crowd management. Dergelijke vraagstukken staan daar sinds jaar en dag centraal om mensen veilig en geordend te laten verzamelen en verplaatsen. Evenementen, openbaar vervoerknooppunten en winkelcentra bogen zich al ver voor de coronacrisis over bezoekersaantallen en onderling afstand houden, al ging het nooit eerder over minimaal anderhalve meter. Het is niet voor niets dat steeds vaker wordt verwezen naar het instrumentarium en de strategieën van crowd management voor het realiseren van de anderhalve-meter-maatregel.

Benodigde ruimte
Terug naar de vraag: hoeveel mensen kunnen samenkomen op een bepaalde plek als zij anderhalve meter afstand moeten houden? Om dat te begrijpen, moet gekeken worden naar de ruimte die ieder persoon nodig heeft.

Wie de richtlijn van één persoon per tien vierkante meter vloeroppervlak wil verklaren, zal dat doen met een eenvoudige rekensom. Anderhalve meter links van de persoon plus anderhalve meter rechts van de persoon en dat vermenigvuldigen met anderhalve meter voor de persoon en anderhalve meter achter de persoon ([1,5 meter + breedte persoon + 1,5 meter] x [1,5 meter + diepte persoon + 1,5 meter). Dat komt al gauw in de buurt van tien vierkante meter. Et voilà.

Het klopt alleen niet.

Waar gaat het dan mis?
Zonder in te gaan op detailpunten, zoals de gemiddelde schouderbreedte en borstdiepte van de mens of het verschil in benodigde ruimte voor een persoon die stilstaat en een persoon die beweegt, gaat het vooral mis op de volgende punten.

1. Overlap: de anderhalve meter van de één is tevens de anderhalve meter van de ander. Dat wil zeggen dat we al anderhalve meter afstand houden van elkaar als ieder 75 centimeter om zich heen vrijhoudt van mensen. De 75 centimeter van de een én de 75 centimeter van de ander vormen samen de voorgeschreven anderhalve meter.

2. Cirkel: het vrijhouden van 75 centimeter rondom vraagt om het berekenen van het oppervlakte van een cirkel en niet van een vierkant. Dat vraagt om een andere berekening. Het kwadraat van de straal van de cirkel moet vermenigvuldigd worden met het getal Pi in plaats van de lengte en de breedte met elkaar te vermenigvuldigen.

3. Randen: het totaal aan beschikbare vierkante meters vloeroppervlak van bijvoorbeeld winkelgebieden, treinstations en evenementenlocaties bevat (terecht) ook de delen langs muren of andere plekken waar niemand kan staan. Daar hoeft geen anderhalve meter afstand van gehouden te worden. Men zal er in de praktijk niet tegenaan gaan staan of straks langs lopen, maar constant 75 centimeter afstand houden zal evenmin het geval zijn. Een berekening van de benodigde ruimte per persoon houdt hier geen rekening mee.

Wie meerekende komt na het tweede punt uit op pakweg drieënhalve vierkante meter vloeroppervlak per persoon in plaats van tien vierkante meter. De invloed van het derde punt is afhankelijk van de inrichting van de locatie, maar zal vrijwel per definitie het gemiddelde aantal vierkante meter per persoon naar beneden brengen.

Keerzijde van de medaille
Dat de ruimte die ieder persoon nodig heeft gemiddeld minder is dan drieënhalve vierkante meter wil helaas niet zeggen dat de het beschikbare vloeroppervlak eenvoudigweg gedeeld moet worden door drieënhalf (of zelfs minder dan dat). Keerzijde van de medaille is namelijk dat mensen zich niet gelijkmatig verdelen over een locatie. Niet bij drieënhalve vierkante meter per persoon en niet bij tien vierkante meter per persoon. Afstand houden gaat niet vanzelf. Sowieso niet als mensen zich verplaatsen. Dan komen er nog meer factoren bij kijken. Crowd management-berekeningen gebruiken en andere inzichten uit crowd management negeren kan niet.

Crowd management is meer dan een rekensom. Dat is de laatste en misschien wel meest hardnekkige denkfout.